Notícies

EL MUSEU DE LA VALLTORTA PARTICIPA EN UN PROJECTE PILOT SOBRE LA Q de QUALITAT.

EL MUSEU DE LA VALLTORTA PARTICIPA EN UN PROJECTE PILOT SOBRE LA Q de QUALITAT.

El Museu de la Valltorta ha participat en un projecte pilot sobre el diagnosi del nivell de qualitat en els museus de la Comunitat Valenciana. En aquest han participat 26 museus de diversa temàtica i que es troben distribuïts al llarg del territori valencià, entre els quals està el Museu de la Valltorta.
L'objectiu del projecte ha sigut determinar el nivell de compliment dels museus respecte a la norma UNEIX 302002:2018 d'una banda i per una altra dotar de ferramentes per a la millora en la gestió interna, serveis, infraestructures i equipaments. Mari Cruz Cadis, la directora tècnica del ITCE va fer una primera visita a les instal·lacions al mes de juny, una segona al mes de setembre per a avaluar quines millores s'havien fet i a l'octubre es va celebrar una jornada conjunta a València amb els representats dels museus participants per parla de les conclusions generals. Al novembre cada entitat rebrà el seu informe personalitzat i avaluat de com és la seua diagnosi quant als punts que dicta la norma UNEIX 302002:2018. Aquest projecte ha sigut una col·laboració entre l'Agència Valenciana de Turisme i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

U. NE 302002: 2